[bvi]
  • Українська
  • English

Нагадування суб’єктам господарювання про обов’язковість застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів

19.06.2023 в 10:44

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» фізичні особи-підприємці, організації та підприємства всіх форм власності, у тому числі інтернет-магазини, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.

Інформація для загального ознайомлення (оголошення, покажчики, вказівники, вивіс­ки, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформа­ція, що використовується для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, по­слуги) подається державною мовою.

Контроль за виконанням цих норм покладено на Уповноваженого із захисту держаної мови.

У разі виявлення порушень Уповноважений або його представник складає акт про ре­зультати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів.

За повторне протягом року порушення Уповноважений (його представник) накладає на суб’єкта господарювання штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1585-р затвер­джено план заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації україн­ської мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», який передбачає моніторинг роз­витку української мови.

Ознайомитись з розпорядженням можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1585-2020-%D1%80#Text .

Окрім того, Уповноваженим із захисту державної мови запропоновано Алгоритм дій споживача у разі порушення його мовних прав:

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.

У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на “гарячу лінію” установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки, тощо.

У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб’єкта господарювання (назву, місце знаходження, контакти суб’єкта).

Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу: 01001, м. Київ, провулок Му­зейний, 12 або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/.

У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживан­ня особи, викладено суть скарги, який саме суб’єкт/працівник суб’єкта, коли, за якою адре­сою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвер­дження.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електрон­ній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Скарги подаються Уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявни­ком порушення.

 

 

print